• اعضا شورای دانش‌آموزان

 • انتخابات شورای دانش‌آموزی

 • انتخابات شورای دانش‌آموزی

 • انتخابات شورای دانش‌آموزی

 • انتخابات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • تبلیغات شورای دانش‌آموزی

 • جشن قرآن ـ پایه اول

 • جشن قرآن ـ پایه اول

 • صبحانه سالم ـ پایه سوم

 • صبحانه سالم ـ پایه سوم

 • صبحانه سالم ـ پایه سوم

 • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی

 • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی

 • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی

 • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی

 • برگزاری مراسم صبحانه توسط دانش‌آموزان پیش‌دبستانی به مناسبت روز جهانی تغذیه

 • برگزاری مراسم صبحانه توسط دانش‌آموزان پیش‌دبستانی به مناسبت روز جهانی تغذیه

 • برگزاری مراسم صبحانه توسط دانش‌آموزان پیش‌دبستانی به مناسبت روز جهانی تغذیه

 • برنامه صبحگاه در ایام ماه محرم

 • برنامه صبحگاه در ایام ماه محرم

 • هیئت عزاداران حسینی

 • هیئت عزاداران حسینی

 • هیئت عزاداران حسینی

 • هیئت عزاداران حسینی

 • برگزاری اردوی پارک ژوراسیک به مناسبت روز جهانی کودک

 • برگزاری اردوی پارک ژوراسیک به مناسبت روز جهانی کودک

 • برگزاری اردوی پارک ژوراسیک به مناسبت روز جهانی کودک

 • اولین آزمون تشخیصی مبتکران، همزمان برای پایه های سوم تا ششم

 • گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • اولین جلسه اولیاء و آموزگاران

 • روز نیروی انتظامی

 • مانور آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشانی

 • مانور آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشانی

 • مانور آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشانی

 • جشن بازگشایی

 • جشن بازگشایی

 • جشن بازگشایی

 • جشن بازگشایی

 • جشن بازگشایی

 • آغاز سال تحصیلی

 • جشن شکوفه‌های نوید بهار

گروه ها